Psychoterapia indywidualna

Oferuję wsparcie osobom dorosłym doświadczającym trudności różnego rodzaju. Profesjonalne wsparcie psychologiczne bywa niezbędne, aby poradzić sobie z przeciwnościami losu i kłopotami, które na naszej drodze pojawiają się w trakcie życia. Na sesję psychoterapii indywidualnej zapraszam osoby dorosłe, które:

Psychoterapia indywidualna

  • doświadczają silnych lęków, niepokojów lub napadów paniki;
  • od dłuższego czasu odczuwają obniżenie nastroju, brak sensu życia lub walczą z depresją;
  • mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji;
  • doświadczyły lub doświadczają przemocy fizycznej, lub psychicznej;
  • przeżywają trudną zmianę związaną z żałobą, utratą pracy, rozwodem;
  • nie radzą sobie ze stresem;
  • zauważają u siebie dolegliwości, których przyczynę trudno określić (tzw. psychosomatyczne);
  • doświadczają zaburzeń osobowości;
  • chcą przepracować kompulsyjne zachowania lub myśli;
  • przeżywają problemy w pracy lub domu (z dziećmi, partnerem/partnerką, współmałżonkiem).

Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem jakości swojego życia poprzez pracę nad lepszym sposobem komunikacji lub wykształcaniem zdrowszych nawyków – również zapraszam Cię do swojego gabinetu. Bez względu na to, co Cię sprowadza, na konsultacji wstępnej pomagam moim Pacjentom precyzyjnie określić obszary pracy. Korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia dobieram najlepsze narzędzia i metody oraz na bieżąco reaguję na zmieniające się potrzeby. Psychoterapia indywidualna osób dorosłych to sposób na rozwiązanie konkretnych problemów oraz podniesienie jakości życia. Często w trakcie spotkań ujawnia się wiele istotnych wątków pobocznych lub odsłania się prawdziwa przyczyna doświadczanych trudności.

Pojedyncza sesja psychoterapii indywidualnej trwa około 50 minut. Częstotliwość spotkań ustala się na samym początku terapii. Bardzo ważna dla skuteczności procesu jest regularność spotkań i zaangażowanie Pacjenta. Terapia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, zależy to od wielu czynników. W moim gabinecie możesz liczyć na przyjazną atmosferę, w której łatwiej się otworzyć.

Cel spotkań indywidualnych

Cele spotkań psychoterapeutycznych ustala się indywidualnie na konsultacji wstępnej. Każdy dorosły zgłaszający się na terapię będzie miał inne potrzeby i oczekiwania, dlatego tak ważne jest określenie ich na początku.

Ogólnym celem, który zakłada psychoterapia indywidualna osób dorosłych, jest poprawa jakości życia i przepracowanie problemów, z którymi zgłasza się Pacjent. Efektem powinno być wprowadzenie oczekiwanej zmiany poprzez lepsze poznanie siebie. Zdarza się, że terapia indywidualna jest uzupełnieniem leczenia farmakologicznego. Wtedy terapeucie zależy w szczególności na wypracowaniu takiej zmiany, która pozwoli leki ograniczyć lub całkowicie odstawić (jednak o tym zawsze decyduje psychiatra).

Nowe umiejętności i zasoby wypracowane w trakcie psychoterapii to narzędzia, które zostają i pozwalają wieść życie w zgodzie ze sobą, swoimi pragnieniami i wartościami. Dzięki otworzeniu się przed profesjonalistą możesz zobaczyć siebie z nowej perspektywy. Odkrycie pewnych mechanizmów daje większy wybór tego, jak działamy i reagujemy. Celem terapii będzie zawsze dobro Pacjenta i praca nad obszarami określonymi, jako problematyczne. Aby psychoterapia osoby dorosłej powiodła się, potrzebna jest otwartość, zaufanie i zaangażowanie. Ja ze swojej strony zapewniam wiedzę, doświadczenie i pełną dyskrecję.

Wszystkie osoby dorosłe doświadczające trudności oraz pragnące zmiany, zapraszam do przyjaznej przestrzeni mojego gabinetu.