Psychoterapia rodzin

Oferuję psychoterapię, która pozwala przywrócić równowagę w systemie, jakim jest rodzina. Najczęściej psychoterapia obejmuje wszystkich domowników. Pozwala to pracować z osobami, tworzącymi relacje i wpływającymi na ich dynamikę.

Psychoterapia rodzin

Problemy jednostki wpływają na grupę i odwrotnie – wytwarzające się w systemie napięcia kształtują samopoczucie poszczególnych osób. Dlatego tak istotna w tym podejściu jest praca ze wszystkimi uczestnikami codziennych procesów komunikacyjnych. Spojrzenie na relacje oraz siły działające wewnątrz grupy jest możliwe tylko wtedy, gdy w spotkaniach terapeutycznych biorą udział wszyscy, tworzący system. Psychoterapię rodzin warto wybrać wtedy, gdy w domu:

  • często wybuchają konflikty lub wyczuwalne jest napięcie;
  • nagle zmienia się nastawienie jednej z osób (np. dziecka) i występują zachowania niezrozumiałe, niepokojące, tzw. dziwne;
  • nie mówi się o emocjach lub w komunikacji występują inne trudności;
  • przeżywany jest kryzys związany ze śmiercią, rozwodem lub utratą pracy;
  • ktoś z bliskich choruje przewlekle, także na chorobę o podłożu emocjonalnym (psychosomatycznym);
  • występują trudności wychowawcze.

Powyższa lista nie wyczerpuje problemów, na które rozwiązania znajduje psychoterapia rodzinna. Wszystkie trudności, z którymi trudno poradzić sobie samemu, warto „zanieść” do gabinetu terapeuty, który fachowo i empatycznie spojrzy na to, co nie pozwala cieszyć się życiem.

Jak psychoterapia pomaga rodzinie

Mimo że do gabinetu być może sprowadza Pacjentów problem jednego członka rodziny (dorosłego lub dziecka) to uwaga psychoterapeuty skupia się na interakcjach oraz tym, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Na pierwszym spotkaniu, ustala się temat pracy oraz częstotliwość spotkań.

Skuteczność psychoterapii rodzin polega przede wszystkim na tym, że trudnościom występującym wewnątrz systemu może przyjrzeć się obiektywny obserwator, wyposażony w odpowiednie narzędzia i techniki, które pomogą wydobyć zasoby Pacjenta.

Prawidłowa diagnoza to pierwszy krok do sukcesu. Regularne spotkania i zaangażowanie wszystkich członków rodziny to także elementy wspierające proces uzdrawiania systemu rodzinnego. Dzięki współczesnym metodom psychoterapii możliwość pomocy jest bardzo duża. Czasem terapeuta doradza psychoterapię indywidualną dla jednej lub większe ilości osób. Docelowo zwiększy się komfort życia zarówno jednostek działających w systemie rodzinnym, jak i grupy jako całości.